تئوری انتخاب
تئوری انتخاب

دوری از روانشناسی کنترلی

همونطور که به خودم قول داده بودم مطالعه کتاب تئوری انتخاب رو شروع کردم و هر صفحه که میخونم بیشتر به دلیل احساس ناخشنودی که در زندگی من و اطرافیانم موج میزنه پی میبرم. کاش این کتاب رو ده سال پیش یا بیست سال پیش میخوندم😐 اصلا دسته ای برای

ادامه مطلب »