هدف گذاری و مدیریت زمان
توسعه فردی

ایده‌آل‌گرایی خوب نیست

تاکید ما بر ارزش زمان و ضرورت مدیریت و استفاده بهینه از آن شاید این تصور را ایجاد کند که شاید ما از این پس برای تمام ساعات خود زمانبندی مدون و مشخص داشته باشیم؛ و حتی اجازه ندهیم که یک دقیقه از زمان ما از دست برود. میران و

ادامه مطلب »
اهمیت گزارش نویسی در برنامه ریزی
توسعه فردی

آیا گزارش مینویسید؟

یکی از اصول مهم در مدیریت زمان، قدرت گزارش‌نویسی و ارزیابی دقیق عملکرد خودمان است. زمانی که بتوانیم تصویر شفافی از انجام وظایف خود داشته باشیم، قادر به ارزیابی درست عملکردمان خواهیم بود. اما بدون این تصویر، بهبود و مدیریت زمان به‌طور کامل ممکن نیست. زیرا هرچیزی که قابل اندازه

ادامه مطلب »
توسعه فردی

تیز کردن تبر و اهمیت اوقات فراغت

هر وقت صحبت از مدیریت زمان مطرح باشد احتمالا بحث اوقات فراغت هم پیش کشیده میشود. اوقات فراغت همونطور که از اسمش پیداست شامل زمانهایی میشود که ما فارغ از وظایف و کارهای جدی که  داریم به امور مورد علاقه خود میپردازیم. خود این امور مورد علاقه میتواند کارهای جدی

ادامه مطلب »
توسعه فردی

خاربن دان هر یکی خوی بدت

مغز ما بیش از هشتاد میلیارد سلول عصبی یا نورورن دارد و هر نورون میتواند با حدود ده هزار نورون دیگر ارتباط برقرار کند. انجام هر کاری در مغز ما مسیر عصبی مربوط به خودش را دارد. مسیری که در واقع ارتباط بین مجموعه ای از نورون ها است وقتی

ادامه مطلب »
توسعه فردی

روتین‌های روزانه چه تاثیری بر مدیریت زمان دارند؟

قبلا گفتیم که انضباط شخصی تضمین عملکرد ما به برنامه ریزی های ما است و روتین تضمین کننده پایبندی ما به نظم شخصی است. خیلی خوب هست که بیان کنیم اصلا منظور از روتین این نیست که ما مثل یک ماشین، برنامه ریزی روزانه داشته باشیم و راس ساعتهای مشخص

ادامه مطلب »
توسعه فردی

کاری که بایدانجام بدی انجام بده

بهترین تعریف از انضباط شخصی این است: کاری که باید انجام دهی، انجام بده چه بخواهی چه نخواهی، چه حالش را داشته باشی و چه نداشته باشی و فراتر از آن چه آن حال را دوست داشته باشی و چه دوست نداشته باشی. انضباط شخصی حاکم کردن خرد و عقلانیت

ادامه مطلب »
توسعه فردی

آیا زندگی میتواند متعادل باشد؟

داشتن یک زندگی متعادل که در آن بتوانیم برای همه ابعاد و وجوه مختلف زندگی به اندازه کافی و مناسب زمان بگذاریم یکی از ایده‌آل ها و اهداف ذهنی همه ما است. ما خیلی دوست داریم به اندازه‌ای که کار می‌کنیم، تفریح کنیم، کتاب بخوانیم و با خانواده وقت بگذرانیم.

ادامه مطلب »
توسعه فردی

عدم توانایی در مدیریت زمان یا؟

خیلی وقت ها بسیاری از مشکلات و اشتباهات ما خودشان را در قالب ضعف در مدیریت زمان نشان می‌دهند و یا ما آنها را به عنوان ضعف در مدیریت زمان تلقی میکنیم. و یا حتی ترجیح میدهیم که اینطور تصور کنیم.یک دلیل این موضوع این است که ما به طور

ادامه مطلب »
توسعه فردی

قلعه‌ات را محکم بساز

اگر ما برای خود تصمیم نگیریم دیگران برای ما تصمیم میگیرند و اگر ما خومان را کنترل نکنیم یگران ما را کنترل میکنند و اگر ما خودمان را مدیریت نکنیم دیگران ما را مدیریت میکنند و به تبع آن زمان ما را مدیریت میکنند. مدیریت زمان بدون اعمال مدیریت صحیح

ادامه مطلب »
توسعه فردی

حذف کردن اضافات

میکل‌آنژ مجسمه‌ساز معروف معتقد بود کارش چیزی جز حذف کردن بخش‌های اضافی از یک تکه سنگ نبوده و با این کار به پیکری زیبایی که در دل سنگ پنهان بوده دست می‌یافته است. ما نیز در زندگی و برنامه‌ریزی کاری شبیه به میکل آنژ باید انجام دهیم. یعنی باید چیزهای

ادامه مطلب »