جملات روزانه
کتابهایی که میخوانم

شهریور نامه روز بیست و سوم-قدرت شروع ناقص

چند روز پیش  چندتا کتاب خریده بودم و توی قفسه کتاب ها منتظر بودند تا برم سراغشون. تا اینکه رنگ سبز کتاب «قدرت شروع ناقص» باعث شد انگشتم بی اختیار به سراغ این کتاب بره. هرچند اینکه این کتاب از کتابهای نشر میلکان هست و من همیشه با خوندن کتابهای

ادامه مطلب »