رادیو سیتکام
پادکست نامه

شهریور نامه روز سی ام-سیتکام

خب و این هم از آخرین پنج شنبه تابستان ۱۴۰۲ که سراسر به سازماندهی خانه و ذهن سپری شد. به عمد کارهای خانه را کش دادم که به نوعی هیچ کار دیگری انجام ندهم و در آرامش ذهنی بیشتری وارد روزهای پرمشغله مهر شوم. فردا جمعه هست! آخرین جمعه تابستان

ادامه مطلب »