سخنوری
نوشته‌های من

شهریور نامه روز بیست و ششم-زیر دوش حمام

امروز کمی احساس سلامتتی بیشتری نسبت به دو روز گذشته دارم. هرچند بازهم بیشتر زمانم روی مبل و به خواندن و نوشتن سپری شد ولی ایده های جالبی به ذهنم رسیده اند که میخواهم با شروع سال تحصیلی آنها را سر کلاس به اجرا دربیاورم. مهمترین این ایده ها، که

ادامه مطلب »