کتاب
بیش یادگیری
کتابهایی که میخوانم

شهریور نامه -روز سوم

امروز که روز سوم شهریور است و چند روزی از اقامت من در این وبلاگ میگذرد به این فکر میکنم که در چند هزار روز آینده قرار هست چه مطالبی در این وبلاگ بنویسم و اصلا آیا ایده ای برای نوشتن مستمر خواهم داشت یا نه! قبلا در سایت متمم

ادامه مطلب »