جمله ای از نویسنده کتاب اثر مرکب

Good and evil both increase at compound interest. That is why the little decisions you and I make every day are of such infinite importance. The smallest good act today is the capture of a strategic point from which, a few months later, you may be able to go on to victories you never dreamed of. An apparently trivial indulgence in lust or anger today is the loss of a ridge or railway line or bridgehead from which the enemy may launch an attack otherwise impossible

در پرتو اثر مرکب، خیر و شر هر دو به طور تصاعدی گسترش می یابند. از همین رو، تصمیمات به ظاهر ناچیزی که ما هر روز اتخاذ می کنیم، از اهمیتی بسزا برخوردارند. کوچکترین اقدام خیرخواهانه امروز، حکم تصرف یک موقعیت استراتژیک را دارد که می تواند در ماه های آتی، منجر به دستاوردهای عظیمی شود که حتی تصورش را هم نمی کردید. تسلیم شدن به خواهش های نفسانی یا خشم به ظاهر ناچیز امروز، به مثابه از دست دادن یک خط مقدم، مسیر ریلی یا پل استراتژیک است که دشمن را قادر می سازد حمله ای را ترتیب دهد که در غیر این صورت، امکان‌پذیر نبود.

به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست های مرتبط