جدیدترین مطالب

شهریور نامه-روز هشتم

داشتم صفحه دوستانم رو تکمیل میکردم تا بازهم سایتهای مهمی که خیلی بیشتر به آنها سر میزنم را به شما معرفی کنم. از دیدن کارهای

ادامه مطلب »

شهریورنامه-روز پنجم

وقتی دوسه نفر از بچه های کلاس کنکوری درخواست دادند کلاس امروز صبح کنسل بشه خیلی خوشحال شدم. عموما همین موقع از تابستون انگار که

ادامه مطلب »

شهریور نامه -روز دوم

امروز روز دوم شهریور است. احساس سرماخوردگی خفیفی دارم و احساس ضعفی از دیروز بدنم را در بر گرفته است. امروز کلاس آنلاینی دارم اما

ادامه مطلب »